עמוד הבית

New Page 2 חשבון מים חשבון ניסיון חשבון חשבונית חשבון אבטיחים חשבון ביוב

חשבון מים חשבון ניסיון חשבון חשבונית חשבון אבטיחים חשבון ביוב
הדפס כתבה  הדפס כתבה שלח לחבר  שלח לחבר

בוקר טוב עיריית ראשל"צ-"חירייה"זה כאן!

מאת:מערכת מקומון.נט-מאימיילים שמגיעים למערכת (ורדה:"ראשון לציון היא עיר מלוכלכת שורצת זבובים! מה קרה לנו?...בוקר טוב עיריית ראשל"צ-"חירייה"זה כאן!

מאת:מערכת מקומון.נט

מאימיילים שמגיעים למערכת (ורדה:"ראשון לציון היא עיר מלוכלכת שורצת זבובים! מה קרה לנו?מי אחראי לנקיון במתחם קפולסקי לשעבר ברח' תרמ"ב?")  מכל איזורי העיר אנו למדים כי המכה שניחתה עלינו-הזבובים ! מציקה לכל תושבי העיר במיוחד לדיירי הבתים הפרטיים,דירות גן והקומות הנמוכות. נראה כי יש קשר בין קיצוץ ימי פינוי האשפה לבין הגידול בכמויות הזבובים בעיר.

מבדיקה בעירייה דובר על החזרת ימי הפינוי למתכונת הישנה. אנו מקווים שהגשם שירד יעשה את העבודה שעיריית ראשל"צ לא עשתה למען התושבים. למרות הגשם אנו מפרסמים את הנחיות המשרד לאיכות הסביבה- איך למנוע מהזבובים להתרבות-הסבר לתושב, וכן הסבר למדבירי עיריית ראשל"צ איך צריכה להתבצע ה-"מלחמה בזבובים". מערכת מקומון.נט ממשיכה לעקוב...

    

 

הנחיות לקהל הרחב

מניעת מפגעי זבוב הבית מתבססת על איתור מוקדי הדגירה באמצעות ניטור לנוכחות רימות, וטיפול בהם.

זבובי בית מתרבים בחומר אורגני לח במצב של ריקבון ו/או תסיסה, כגון זבל בעלי חיים בלתי מעובד ופירות וירקות מרקיבים.

לזמן חשיבות עליונה להצלחת הטיפול במפגעים. לרשותנו עומד לעיתים רק שבוע אחד כדי למנוע מהרימות להפוך לרבבות זבובים בוגרים מציקים.

טיפול במוקדי התפתחות פוטנציאלים
אשפה ביתית: יש להציב מכלים וכלי קיבול בעלי מכסה ולמנוע גלישת אשפה החוצה. יש להתאים את גודל ומספר המכלים לכמות האשפה. באזורים חמים יש להקפיד על פינוי האשפה פעמיים בשבוע לפחות. בעת ריקון המכלים יש להסיר (באמצעות שטיפה או כל דרך אחרת) את המשקעים שהצטברו בתחתית המכלים או לרססם בחומר קוטל זבובים. בקרבת המכלים רצוי להציב מלכודות פיתיון לזבובים בוגרים.

הסברה לתושבים: חיוני להסביר לתושבים (ולפקח ולאכוף במידת הצורך) שיש להקפיד לרכז את האשפה אך ורק במכלים הסגורים. כמו כן יש לידע את התושבים שכל הצטברות של חומר אורגני לח כגון ערמות עומדות של גזם ופסולת גינון, וכן זבל רטוב שמיועד לזיבול הגינה עלולים להוות מוקד להתפתחות זבובים.

זבובים בוגרים
הפעולות להפחתת הבוגרים הן פעולות משלימות בלבד, שיעילותן מוגבלת למצבים בהם המפגע נמוך.

בתוך מבנים, והגנה ישירה על בני האדם ועל מזונם.התגוננות בזמן מפגע: התקנת רשתות על חלונות, וילונות שמונעים כניסת זבובים העשויים מחרוזים או מרצועות פלסטיק הנוגעים אחת בשניה ומונעות מעבר זבובים. שימוש בכילות על תינוקות ובני אדם, כיסוי מזון והחזקתו במכלים סגורים.

קטילה: ניתן לקטול זבובים שנכנסו לבתים בעזרת מלכודות חשמליות, מלכודות דבק, פיתיונות וריסוס בתכשירים המיועדים לקטילת זבובים בוגרים והמאושרים לשימוש בתוך הבית. כולל מריחת שולי החלונות בתכשירים אלה.

 

הנחיות למדבירי עיריית ראשל"צ

מניעת מפגעי זבוב הבית מתבססת על איתור מוקדי הדגירה באמצעות ניטור לנוכחות רימות, וטיפול בהם.
זבובי בית מתרבים בחומר אורגני לח במצב של ריקבון ו/או תסיסה, כגון זבל בעלי חיים בלתי מעובד ופירות וירקות מרקיבים.
לזמן חשיבות עליונה להצלחת הטיפול במפגעים. לרשותנו עומד לעיתים רק שבוע אחד כדי למנוע מהרימות להפוך לרבבות זבובים בוגרים מציקים.ההנחיות למדבירים כוללות את הנושאים הבאים:

אתור המקורות וניטור הרימות
חיסול, סילוק והפחתת מוקדי התפתחות פוטנציאלים
טיפול מוקדי התפתחות במשק בעלי החיים
הדברת רימות בתכשירי הדברה
טיפול בזבובים בוגרים - רשתות, מלכודות ופתיונות
טיפול בזבובים בוגרים - הדברה כימית
מערך אזורי
קביעת רמת המפגע באמצעות ניטור אוכלוסיית הזבובים הבוגרים
העקרונות להפעלת ממשק אזורי אפקטיבי

אתור המקורות וניטור הרימות

יש למפות ולתעד את מקורות הדגירה הפוטנציאלים להתפתחות רימות, לברר את הסיבות העיקריות לקיומם, והאפשרויות לחסלם, לסלקם או לטפל בהם. כמו כן יש לעקוב אחר האפשרות להתפתחות מוקדי דגירה ארעיים בלתי צפויים (כגון תערובת לעופות שנרטבה, או ערמת זבל שהוזנחה), שנוצרים עקב תקלות (כגון הרטבה בלתי מתוכננת של זבל יבש), או עבירות (כגון השלכת עודפי פסולת חקלאית שלא באתר פסולת).
בדיקה לגילוי רימות ו/או גלמים בזבל (ניטור), חיונית כדי למקד ולכוון פעולות שימנעו את גיחת הזבובים הבוגרים, להעריך את הצלחתן ולבצע פעולה מתקנת במידת הצורך.
את הרימות נתן לגלות בשכבות הרטובות של הזבל. לכן יש להסיר את השכבה העליונה היבשה ולחפור אל תוך השכבה הרטובה, בהתאם לגודל ולמצב הערמה. אין להסתפק בחפירה שטחית בלבד. את הגלמים נתן לזהות בשכבות היבשות יותר בשטח העליון של הערמות או בשולים.
תדירות הניטור תקבע בהתאם לתנאי הטמפרטורה, כך שנספיק לגלות את הרימות ולהשמידן לפני שיגיחו הבוגרים.
כאשר מעונינים במידע כמותי על גודל האוכלוסייה ועל היחסים המספריים בין הדרגות השונות נתן להרחיף דגימות זבל במים. בעת ההרחפה הרימות שוקעות והגלמים צפים.
בדיקה של גיחת זבובים בוגרים מדגימות זבל שנאספו בשדה היא שיטה יעילה לבדוק את ההצלחה של פעולת הדברה בתכשירים המונעים את התפתחות הבוגר אך אינם קוטלים את הרימות.

חיסול, סילוק והפחתת מוקדי התפתחות פוטנציאלים

אשפה ביתית: יש להציב מכלים וכלי קיבול בעלי מכסה ולמנוע גלישת אשפה החוצה. יש להתאים את גודל ומספר המכלים לכמות האשפה. באזורים חמים יש להקפיד על פינוי האשפה פעמיים בשבוע לפחות. בעת הרקת המכלים יש להסיר (באמצעות שטיפה או כל דרך אחרת) את המשקעים שהצטברו בתחתית המכלים או לרססם בחומר קוטל זבובים. בקרבת המכלים רצוי להציב מלכודות פיתיון לזבובים בוגרים.
הסברה לתושבים: חיוני להסביר לתושבים (ולפקח ולאכוף במידת הצורך) שיש להקפיד לרכז את האשפה אך ורק במכלים הסגורים. כמו כן יש לידע את התושבים שכל הצטברות של חומר אורגני לח כגון ערמות עומדות של גזם ופסולת גינון, וכן זבל רטוב שמיועד לזיבול הגינה עלולים להוות מוקד להתפתחות זבובים.
אתרים לאיסוף פסולת: יש להעביר את כל האשפה לאתרי פסולת מסודרים, שם האשפה נדחסת ומכוסה מדי יום בשכבה של 15 ס"מ עפר או חומר כיסוי מאושר אחר, הניתן להידוק ונקי מפסולת. הכיסוי וההידוק מונעים גיחת זבובים בוגרים מגלמים שהועברו עם הפסולת.
שירותי שדה: כאשר חייבים להשתמש בשירותים כאלה, יש לכסות את ההפרשות בסיד או בשכבה עבה של עפר (שכבה דקה עלולה להאט את התייבשות הצואה ובכך להגביר את הדגירה).
בריכות שיקוע: יש למנוע הצטברות בוצה או צופת בבריכות. את הבוצה יש לפנות בהתאם להנחיות של אגף מים ונחלים במשרד לאיכות הסביבה.
טיפול במוקדי התפתחות זבובים בסביבה החקלאית

רפתות: מוקדי ההתפתחות העיקריים הם בשולי החצרות, מתחת לשקתות, בזבל שפונה ונערם מחוץ לחצרות, באזורים המרופדים בקש בתאי העגלים. בחצרות ובסככות דריכת הבקר בולמת את התפתחות הרימות. הפעולות למניעת התפתחות זבובים:

פינוי תדיר של הזבל משולי החצרות ומתחת לשקתות.
הפיכה לשם אוורור ויצירת תהליך אאירובי שמעלה את טמפרטורת הזבל. נתן לבצע את ההיפוך של הערמות אחת לשבוע על יד הרפת או תוך פינוי של הערמה תוך פחות משבוע לאתר קומפוסטציה.
ניטור לנוכחות רימות וריסוס ב- IGR.
לולי פיטום (עופות והודים): מוקדי ההתפתחות העיקריים הם בשולי הלול ומתחת לשקתות דולפות (בהם אין דריכה וניקור), בזבל לח שלא פונה מרצפת הלול לאחר שיווק העופות, בערמות תערובת רטובות (מנוזלי הצינון) ובערמות זבל שפונה מהלול. הפעולות למניעה ולטיפול:

מניעת נזילות משקתות ברזים וצינורות.
סילוק מוקדים נקודתיים של תערובת רטובה לערמת הקומפוסט או למכל האשפה.
ניטור וריסוס IGR בשוליים ומתחת לשקתות ובכל מקום אחר אליו לא מגיעים העופות.
פינוי מיידי של הזבל וחיטוי הלול, לאחר שיווק העופות תוך הקפדה על כך שזבל רטוב לא יעמוד למעלה משבוע ללא טיפול.
לולי מטילות: מקור ההתפתחות העיקרי לזבובים הוא בלשלשת שמתחת לסוללות וקיני הטלה, ובערמות לשלשת שפונו. לשלשת זו לחה ומתאימה להתפתחות הרימות, וקשה מאוד לפנות אותה בתדירות הנדרשת למנוע התפתחות זבובים. הפעולות למניעה ולטיפול:

מניעת נזילות מהשקתות.
פינוי יסודי של הערמות עד התשתית פעמיים בשנה לפחות כדי למנוע ערמות גבוהות שלא נתן לטפל בהן, וריסוס המשטח המפונה בתכשיר IGR.
האבסה לסירוגין בתערובת המכילה IGR, או פיזור תכשיר המכיל IGR לפי ממצאי ניטור.
יצירה של תנאי אוורור ותוספת סיד לצמצום הרטיבות.
הימנעות מאגירת לשלשת שפונתה, על יד הלול.
פגרים: יש להקפיד על סילוק נכון של הפגרים לבור רקב או למשרפה מאושרת או למפעל לעבוד פסדים, או באמצעות קומפוסטציה.

מרכז מזון: מוקדי ההתפתחות העיקריים הם בשולי בורות התחמיץ, בצמוד לשלוליות התשטיפים, בערמות של חומרי גלם ליצירת התחמיץ כגון זבל לא מעובד ובערמות בררה של פרות וירקות.
ההמלצות למניעה ולטיפול:

למנוע מצב בו ערמות חומרי הגלם עומדות למעלה משבוע ללא טיפול (פנוי, הפיכה וכד').
ניטור וריסוס IGR במוקדים, או סילוקם.
ערמות זבל שהוצאו ממשק החי: התפתחות זבובים נמרצת מתרחשת בערמות זבל טריות שטרם נכנסו לתהליך של עבוד וערמות שלא סיימו את תהליך העיבוד, וכן בשולי הערמות סמוך לשלוליות התשטיפים.
רצוי לפנות את הזבל לאתר מאושר ולהעבירו תהליך של קומפוסטציה. בתהליך זה מרטיבים את הערמות והופכים אותן לסירוגין כך שמתרחש אוורור שמעלה את טמפרטורות הזבל בתהליך אירובי.
במידה והעברת הערמות לאתר מתעכבת יש לבצע את ההיפוך של הערמות אחת לשבוע על יד הרפת או הלול. יש לדאוג להשקיה קצובה של הערמות שתמנע מצב של רווית יתר ונגר תשטיפים. יש להקפיד להפוך את ערמות הזבל אחת לשבוע (כדי למנוע השלמת ההתפתחות לבוגרים) עד להשלמת התהליך.
ניתן ליצר קומפוסט מעולה מכל סוגי הזבלים, ומשאריות המזון הקש והחציר שברפת. דרושה רק תוספת מים ואוויר - הרטבה מבוקרת והפיכה מכנית.

זיבול שדות וחממות: התפתחות זבובים מתרחשת בערמות זבל רטוב בלתי מעובד שממתינות בשולי השדות לפיזור, או בזבל שפוזר והורטב ולא הוצנע או הוצנע מאוחר מדי. זבל בלתי מעובד יש להוביל כשהוא יבש, ולמנוע את הרטבתו לפני הפיזור. יש לפזר את הזבל בשכבה דקה ולא בגושים ולהצניעו לפני או סמוך להרטבתו. קומפוסט מוכן אינו מאפשר התפתחות רימות גם אם נרטב.

ירקות, פירות, גידולי שדה: רימות זבובים מתפתחות בערמות של ירקות ופירות שנותרו בשדה, על יד בתי האריזה, ובאתרי הפינוי וההטמנה. כדי למנוע התפתחות זבובים יש לדאוג לפינוי העודפים, השאריות והבררה, להעבירם לייצור קומפוסט או להטמנה. כדי למנוע גיחת זבובים בוגרים יש להשלים את הטיפול תוך שבוע לכל היותר.

כלל החומר האורגני: מומלץ לאסוף את כל החומרים האורגנים בתדירות של פעמיים בשבוע לערמות קומפוסט. את הערמות יש להפוך בחדש הראשון בתדירות של פעם בשבוע לפחות. לאחר מכן נתן לרווח את ההפיכות. פעולה זו תמנע התפתחות זבובים מחד ותיצור קומפוסט מעולה מאידך.

הדברת רימות בתכשירי הדברה

הדברת הרימות היא פעולה משלימה לטיפול הסביבתי במקורות הדגירה, ומתאימה בעיקר למקורות דגירה שלא נתן לפנות או לכסות כגון: שולי רפתות ולולי פיטום, מגורי עגלות, מתחת לשקתות, משטחים בלולים וכד' שפונו מזבל, קרקעית מכלי אשפה.
יש להשתמש בתכשירי הדברה המיועדים לרימות של זבוב הבית, בהתאם להוראות שעל התווית. רצוי להשתמש במג"חים (IGR - חומרים המשפיעים על תהליך הגדילה והגלגול של הזבובים), כיוון שאינם פוגעים באויביהם הטבעיים של הזבובים, ורק במצבים קיצוניים להשתמש בחומרים מקבוצות הפירתרואידים והזרחנים האורגנים.
יש להחדיר את תכשיר ההדברה לתוך הערמות, לאזורים בהם נמצאות הרימות.
יש לבצע ניטור לבדיקת מידת ההצלחה של פעולת ההדברה.

טיפול בזבובים בוגרים - רשתות, מלכודות ופתיונות

הפעולות להפחתת הבוגרים הן פעולות משלימות בלבד, שיעילותן מוגבלת למצבים בהם המפגע נמוך.

בתוך מבנים, והגנה ישירה על בני האדם ועל מזונם
התגוננות בזמן מפגע: התקנת רשתות על חלונות, וילונות שמונעים כניסת זבובים העשויים מחרוזים או מרצועות פלסטיק הנוגעים אחת בשניה ומונעות מעבר זבובים. שימוש בכילות על תינוקות ובני אדם, כיסוי מזון והחזקתו במכלים סגורים.
קטילה: נתן לקטול זבובים שנכנסו לבתים בעזרת מלכודות חשמליות, מלכודות דבק, פיתיונות וריסוס בתכשירים המיועדים לקטילת זבובים בוגרים והמאושרים לשימוש בתוך הבית. כולל מריחת שולי החלונות בתכשירים אלה.

מחוץ לבית
לכידה במלכודות פיתיון ללא רעל: הזבובים נמשכים לפיתיון ונלכדים. קיימים סוגים שונים של מלכודות כאלה, כאשר נפוץ במיוחד השימוש במלכודות רשת בהן הפיתיון נמצא מתחת למלכודות. בשיטה זו הזבובים הנמשכים לפיתיון, נעים כלפי מעלה בתוך קונוס שהולך ונעשה צר, שנפתח לחלל סגור.
יש לדאוג לתחזוקה נכונה של המלכודות: להחליף את הפיתיונות לעיתים מזומנות כדי לשמור על טריותם ועל כוח המשיכה שלהם, וכן כדי למנוע התפתחות רימות בפיתיון יבש למחצה, לבדוק את שלמות המלכודות והעדר האפשרות לבריחת זבובים, וכן לרוקן את המלכודות כשהן מתמלאות.
ניתן להשתמש במלכודות אלה בו-זמנית גם לניטור אוכלוסיית הזבובים הבוגרים. אומדן של מספר הזבובים החיים במלכודת מייצג את הלכידה ב- 24 - 48 השעות שלפני הבדיקה. עובי שכבת הזבובים המתים מייצגת את הלכידה בתקופה שעברה מהצבת המלכודת (או מההורקה האחרונה).
מלכודות דבק עם פתיון: הזבובים נמשכים למשטחים דביקים, המוספגים בחומרי משיכה, ונלכדים עליהם. כאשר אוכלוסיות הזבובים גדולות, המלכודות מתמלאות מהר מאוד בזבובים מודבקים, ומפסיקות ללכוד זבובים נוספים.
טיפול בזבובים בוגרים - הדברה כימית

ריסוס מקומות המנוחה בתכשירים שאריתיים:
לפני ביצוע פעולות להדברת זבובים בוגרים, יש לוודא באמצעות תצפיות וניטור, מהם מקומות המנוחה והריכוזים בהם הזבובים הבוגרים מבלים זמן נכר. מרססים את המשטחים המשמשים למנוחת הזבובים, באחד התכשירים המיועדים לשימוש שאריתי מחוץ לבית.
מומלץ להשתמש בתכשיר המכיל פיתיון סוכרי, או שניתן להוסיף לו פיתיון כזה. כך ניתן לצמצם את היקף הריסוס ולהשיג יעילות קטילה מוגברת.
פיזור פיתיונות רעילים:
מבוססים על שימוש בחומר הדברה מעורב במזון אטרקטיבי כגון סוכר. יש להשתמש רק בתכשירים המאושרים לפיזור כפיתיון לזבובים בוגרים. תכשירים אלה מכילים מרכיב מר. קיימות מספר דרכים לפיזור פיתיונות כאלה: בקעריות או בכל כלי אחר (תחנות רעל), בהספגה על משטחים לחים כגון שקי יוטה, או הספגה של חוטים המיועדים לתלייה.
יש להגביל מאוד את השימוש בתחנות רעל, ולוודא שאין גישה לילדים או לבעלי חיים אחרים.
ערפול:
בשיטה זו מפזרים בחלל טיפות קטנות של חומר הדברה (מקבוצת הפירתרואידים), שנדבקות לזבובים בזמן תעופתם. לשיטה זו אפקט מיידי, ובהתאם לריכוז ולחומר הפעיל היא גורמת לנפילה או לקטילה של הזבובים.
ערפולים מבצעים בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הערב, כאשר אין רוח, ורק במקומות בהם אין נוכחות של בני אדם. אין לבצע ערפול בשכונות מגורים!!
לשיטה זו חסרונות בולטים: לגבי בני האדם קיימת סכנה לחשיפה בלתי מבוקרת לתכשיר ההדברה. לגבי הזבובים משך הפעולה של התכשיר קצר וחלק מהזבובים שנפגעו עלול להתאושש. מומלץ להימנע מהשימוש בערפול ככל האפשר!
מערך אזורי

המקורות לרוב מפגעי הזבובים הם מהמגזר החקלאי. במגזר זה בתי גידול חדשים נוצרים כל הזמן ובקצב גדול.
הזבובים הנם מעופפים מצוינים, ומפגע הזבובים עלול להימצא במרחק ניכר (מאות מטרים ואף מספר קילומטרים) מאתר הדגירה. גם בית גידול מצומצם יכול להפיץ מפגע חמור באזור נרחב.
לאורך זמן ניתן להתגבר על בעיות זבובים רק על ידי פעולות מקיפות ומתואמות בין כל הרשויות והגורמים האחרים באזור. פעולות מקומיות גם אם הן מוצלחות לא יורגשו מאחר ותהיה כל הזמן חדירה של זבובים בוגרים מאזורים סמוכים.

קביעת רמת המפגע באמצעות ניטור אוכלוסיית הזבובים הבוגרים

יש לבצע ניטור שוטף של אוכלוסיית הזבובים הבוגרים כדי לקבל התראה על התחלת עליה במספר הזבובים וכן כדי להעריך את מידת ההצלחה של הפעולות שננקטו.
יש לבחור את שיטת הניטור המתאימה תוך התחשבות בתנודות עונתיות יומיות ובפיזור הזבובים הבוגרים.
יש לערוך מיפוי מסודר של המקומות בהם נערך הניטור, ולבצע רישום מסודר של ממצאי הניטור לפי מקום ותאריך בדיקה.

ספירת זבובים בעזרת מסגרת: מנמיכים מסגרת, המורכבת משלבי עץ במרחקים שווים, לעבר מקומות הריכוז של הזבובים. הזבובים שהתעופפו בעקבות ההטרדה חוזרים ונוחתים. סופרים את מספר הזבובים שנחתו במשך 30 שניות. שיטה זו פשוטה לביצוע, מהירה ומאפשרת לבדוק את מצב הזבובים במקומות רבים. החסרונות העיקריים של שיטה זו שהיא מודדת מצב רגעי, קשה מאוד לזהות את מין הזבובים, לא נתן להשתמש בה כאשר הזבובים מתקבצים בעיקר על בעלי חיים, והיא אינה אמינה כאשר האוכלוסייה דלילה או גדולה מאוד.
ספירה על פיתיונות: בעזרת שיטה זו ניתן לקבל אומדן רגעי על מצב אוכלוסיית הזבובים הבוגרים. חושפים צלחות, מגשים, לוחיות או סרטים בעלי חומר המושך זבובים כגון סוכר או חלב, למשך פרק זמן שבין 2-30 דקות. סופרים את הזבובים שנחתו על הפיתיון. יתרונות השיטה בהיותה פשוטה, יעילה במצבים של אוכלוסיות נמוכות, ניתנת להצבה במקומות רבים. אולם היא אינה יעילה כאשר אוכלוסיות הזבובים גדולות, לוקחת יותר זמן מאשר שיטת המסגרת והיא תלויה בטיב הפיתיון.
ספירה על משטחים קיימים: גם בשיטה זו ניתן לקבל אומדן רגעי על מצב אוכלוסיית הזבובים. סופרים כמה זבובים עומדים על משטחים קבועים כגון שולחנות אוכל מחיצות וקירות. שיטה זו אינה דורשת כל הכנה מוקדמת אולם היא סובייקטיבית ותלויה בשעת היום ובתנאי מזג האוויר.
מלכודות אור לשימוש בתוך מבנים: שיטה זו מאפשרת קבלת אומדן מצטבר על מצב האוכלוסיות של הזבובים. מלכודות אלה מבוססות על מקור אור אולטרה סגול ואמצעי לקטילה ו/או ללכידה של הזבובים. שיטה זו יכולה לספק מידע לגבי שינויים בגודל האוכלוסייה של הזבובים. מחירן של המלכודות גבוה יחסית, הן אינן מתאימות לשימוש מחוץ למבנים ופעולתן תלויה באספקת חשמל.
ספירת סימני הפרשות על כרטיסיות: תולים כרטיסיות בהירות (מניר, פלסטיק וכד') וסופרים את נקודות ההפרשות של הזבובים. שיטה זו זולה מאוד לשימוש אולם דורשת עבודה והשקעת זמן. יש להכין כרטיסיות ואמצעי תלייה, לאסוף את הכרטיסיות ולעבור עליהן ולהעריך או לספור את ההפרשות.
ניתן להשתמש לצורך ניטור גם במלכודות פיתיון או במלכודות דבק עם פיתיון, המשמשות להפחתת אוכלוסיית הזבובים הבוגרים.

העקרונות להפעלת ממשק אזורי אפקטיבי

הטמעת ממשק מונע זבובים בענפי המשק השונים.
יצירת מסלולי תקשורת רציפים ורב כיווניים בין החקלאים, לבין הגורמים המטפלים מטעם הרשות.
הקמה והחזקה של מנגנונים אזוריים יעילים לפינוי אשפה ביתית ופסולת חקלאית, הטמנתם בהתאם להנחיות באתרים מאושרים, וטיפול בבוצה.
פעולות ברמת הרשות לאיתור בתי גידול, ניטור הרמה של מפגע הזבובים, וביצוע פעולות הדברה משלימות.

אנו מקווים כי העירייה תטפל במפגע בהקדם !!!


 
godogbot ראשון106 למען התושב,מיקי אלון הליכוד ביתנו ראשון לציון,מיקי אלון הירוקים ראשון לציון,מיקי אלון הירוקים של ראשון לציון,מיקי אלון הירוקים,מיקי אלון התנועה הירוקה,מיקי אלון אייל מושיוב חברת חשמל,מיקי אלון חבר מועצת העיר ראשון לציון,מיקי אלון העבודה,מיקי אלון שלי יחימוביץ,מיקי אלון דוד ביטן,מיקי אלון סילבן שלום,מיקי אלון אנסטסיה מיכאלי,מיקי אלון סטס מיסז'ניקוב שר התיירות,מיקי אלון קארדי,מיקי אלון נווה עוז,מיקי אלון הדרים,מיקי אלון ניצנים,מיקי אלון מוטי עג'מי,www.rishonlezion.muni.il,אתר רשמי הכולל מידע אודות העיר, שרותי חינוך ותרבות, שרותים מוניציפאליים, חדשות מקומיות ואלבום תמונות,ראשון לציון היא העיר הרביעית באוכלוסייתה בישראל,דבר המנכ"ל- אלי פולק אתר האינטרנט החדש והעדכני של החברה העירונית,מיקי אלון סגן ראש העיר מוטי עג'מי,מיקי אלון micky alon,ראשון ,מיקי אלון ,מיקי אלון - דוקטור טבע אפשר גם אחרת הפעלוטף,מיקי אלון, מיקי אלון | Newsgeek,www.newsgeek.co.il/tag/מיקי-אלון,מיקי אלון בוגר המאסטרקלאס מתעד את מכון שפילמן לצילום. | Facebook,www.facebook.com/media/set/?set=a.279960005451575,אלון מיקי - מטפל מוסמך, רפואה סינית, במעיינות 45 שימשית - zap דפי זהב,מיקי אלון תקשור,מיקי אלון יו"ר ועד הורים עירוני ראשון לציון,מיקי אלון אוהד אוזן,מיקי אלון אילנית הרוש,מיקי אלון רוחמה תמר,מיקי אלון רוני עקירב,מיקי אלון קובי אלמושנינו,אלון רצהבי מיקי אלון,מירב ביביש מיקי אלון שיקמה,אבי חיים מחזיק תיק שפ"ע מיקי אלון,מיקי אלון עיריית ראשון לציון דף פייסבוק עיריית ראשון לציון,רנית הרגס יו"ר הנהגת הורים בית הספר מישור הנוף מיקי אלון,מיקי אלון הירוקים,מיקי אלון ירוק,מיקי אלון הירוקים והצעירים,מיקי אלון מ"מ סגן ראש העיר רז קינסטליך,עדי זהר מיקי אלון פורום תושבי ראשון לציון בפייסבוק,פורום מספר 1 בארץ פורום תושבי ראשון לציון,מיקי אלון איתמר דורפמן,מיקי אלון אבי אסקפה,מיקי אלון רחלי אור,בית הספר היסודי מישור הנוף מיקי אלון,מיקי אלון רונן גניסלב,מיקי אלון הנהגת ההורים העירונית,מיקי אלון מבצע עמוד ענן,מיקי אלון עיריית ראשל"צ,מיקי אלון אייל בובר,מיקי אלון אפי משה,מיקי אלון ליאל אבן זהר,מיקי אלון אסף דעבול,מיקי אלון רז קינסטליך,מיקי אלון יפעת מאירוביץ,מיקי אלון יו"ר ועד שכונת מישור הנוף,מישור הנוף מיקי אלון,גני ילדים מיקי אלון,אנט בן שחר מיקי אלון,מיקי אלון יו"ר ועד הורים מוסדי זלמן ארן,מיקי אלון יו"ר ועד הורים מוסדי מקיף ד' גן נחום,מיקי אלון גן נחום,מיקי אלון מתוק.נט,מיקי אלון ענני מרשמלו בע"מ,מיקי אלון נועם אלון,נועם אלון מיקי אלון מתוק.נט,מיקי אלון נועם אלון בצק סוכר,מיקי אלון נועם אלון מקום ראשון,מיקי אלון מנהל החינוך עיריית ראשון לציון,דב צור ראש עיריית ראשון לציון מיקי אלון,מיקי אלון יו"ר המועצה,מיקי אלון רחלי אור מנהלת בית הספר מישור הנוף,מיקי אלון מישור הנוף,מיקי אלון יו"ר ועד מישור הנוף,מיקי אלון יו"ר ועד מוסדי מישור הנוף,מיקי אלון חבר ועד הורים עירוני ראשון לציון,יו"ר ועד הורים עירוני אוהד אוזן מיקי אלון,דורון אוזן חבר מועצת העיר מיקי אלון,מיקי אלון צילה אשד ,אפשר גם אחרת ,המלצות,New Stage במה חדשה Mickey Alon מיקי אלון,מיקי אלון מטפל רב תחומי ברפואה סינית טווינה ושיאצו ובעל רקע חינוכי רב משלב בעבודתו ניסיון רב שנים בהדרכת ילדים ונוער, במסגרות שונות ומפתח תוכניות חינוכיות ...ראשון לציון,ראשון,דף הבית אפשר גם אחרת מיקי אלון ... תמונות פעילות אפשר גם אחרת מיקי אלון · המלצות לקוחות אפשר גם אחרת מיקי אלון · פרסום בעיתונות אפשר גם אחרת מיקי אלון ... ,ראשל"צ,ראשלצ,מיפגעים,מפגעים,ראש עיריית ראשון לציון דב צור ,מאיר ניצן,דורון מילברג,דב צור,אבי יחזקאל,מוקד עירוני,מוקד עירוני,חינוך,תרבות,היכל התרבות על שם מאיר ניצן,news103.com,מקומיני,חדשות השפלה,חג היין,חג האביב ,היקב,ועד הורים עירוני ראשון לציון,הורים,מכללת הורים,אבי לוזמן,מיקי אלון,עיריית ראשל"צ,עירית ראשון לציון ,יהודית ניסן,אורה,שרה סימון,ורד גבאי,חבר מועצת העיר ראשל"צ,אייל מושיוב,מוטי עג'מי,שמעון טרבלסי,ואדים קירבצוב,אנסטסיה מיכאלי,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית ראשון לציון,מיקי אלון ראשון לציון,מיקי אלון התוכנית השש שנתית,מיקי אלון יו"ר ועד הורים עירוני,מיקי אלון דב צור,מיקי אלון תחנת ראשל"צ,אבי צרף,מירב ביביש גינת,אורן פלד סגן ומ"מ יו"ר הועד העירוני,אילנית הרוש סגנית יו"ר ועד הורים עירוני,מיקי אלון 6 שנתי,אסף דעבול,אבי פיטרו,אבי אסקפה,ורד גבאי מנהלת לשכת ראש העיר,סמדר מאדר סגנית מנהלת לשכת ראש העיר,אפי משה,ישראל דואני,מישור הנוף,ועד הורים עירוני ראשל"צ,מנכ"ל העירייה פרנקו גונן,שלמה לוי,אסף דעבול,רז קינסטליך,איתן שלום,דורון אוזן,מיקי אלון ראשל"צ,דוד ביטן,ליאל אבן זהר,ועד שכונה,מישור הנוף,מיקי אלון,מיקי אלון,מיקי אלון עיריית ראשון לציון, מיקי אלון מנהל הפורום העירוני הרישמי של עיריית ראשון לציון,מיקי אלון חבר ועדת מיחשוב ראשון לציון,אבי ארזי,אייל בובר,שלמה שגב,יוסי שניר, מירב מדמוני,שרה נוברשטרן,חלום ראשון,מיקי אלון אבי צרף,יו"ר ועד הורים עירוני אבי צרף מיקי אלון,יו"ר מועצת ההורים העירונית רוני עקירב מיקי אלון,יו"ר הנהגת ההורים מיקי אלון,יו"ר הנהגת ההורים קרית החינוך השש שנתית גימנסיה גן נחום מיקי אלון,מיקי אלון זלמן ארן,מיקי אלון חטיבת הביניים,מיקי אלון ד"ר דויד נמרוד,מנהל התיכון השש שנתי גימנסיה גן נחום ד"ר דויד נמרוד מיקי אלון,מיקי אלון דויד נמרוד,דוד נמרוד מיקי אלון גן נחום,אורן קמינצקי מיקי אלון,יפי הימלבלאו מנהלת חטיבת הביניים,מיקי אלון רחוב עיראקי,מיקי אלון ד"ר,מיקי אלון ראשון לציון מישור הנוף,מיקי אלון יו"ר ועד השכונה מישור הנוף מיקי אלון,מיקי אלון עדי זהר,מיקי אלון רז קינסטליך,רז קיננסטליך מ"מ סגן ראש העיר רז קינסטליך מיקי אלון,מיקי אלון אלון אביעד חוגי,מיקי אלון הירוקים והצעירים,מיקי אלון אבי חיים חבר מועצה,מיקי אלון חבר מועצת העיר מיקי אלון,עידן מיזרחי מיקי אלון,חבר מועצת העיר מחזיק תיק חוף הים עידן מיזרחי מיקי אלון,מיקי אלון חנה ממן,חנה ממן רז קינסטליך מיקי אלון,רז קינסטליך סגן ראש העיר מיקי אלון,מיקי אלון דב צור מיקי אלון,נווה הדרים,מיקי מנהל הפורומים והאתרים ראשון לציון,ספי ריבלין,חבר כנסת,micky alon,micky alon rishonlezion,גיל יודפת,יפעת מאירוביץ סיעת הירוקים,מיקי אלון ירוק, הירוקים, מ"מ סגן ראש העיר רז קינסטליך מיקי אלון, מיקי אלון הירוקים והצעירים, מיקי אלון הירוקים +הצעירים, חבר מועצת העיר עידן מיזרחי מיקי אלון, חבר מועצת העיר אבי חיים מיקי אלון, רק ראשון,חבר מועצת העיר מיקי אלון,ראש העירייה דב צור,איריס צור,יוסי שניר,זהבה הבר,מי ליאור, ידיעות ראשון מיקי אלון, מיקי אלון mynet, מיקי אלון חיים גליק, מנכ"ל עיריית ראשון חיים גליק מיקי אלון, חיים גליק מנכ"ל עיריית ראשון לציון מיקי אלון, מיקי אלון מנכ"ל העירייה חיים גליק, מיקי אלון דויד נמרוד מנהלת גימנסיה גן נחום, מיקי אלון יו"ר הנהגת ההורים גן נחום, מיקי אלון יו"ר הנהגת ההורים קריית החינוך גימנסיה גן נחום, מיקי אלון יו"ר הנהגת הורים חטיבת זלמן ארן, מיקי אלון פז כהן יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים, מיקי אלון חבר הנהגת ההורים הארצית, מיקי אלון פורום ועדי ההורים היישוביים, פז כהן יו"ר פורום ועדי ההורים הישוביים מיקי אלון, גל גפן, השקמה ראשונים זהבה הבר מיקי אלון, מיקי אלון השקמה ראשונים, השיקמה, העיר ערים,מיקי אלון למען תושבי העיר ראשון לציון,פנו אלי, ציון כהן,דב צור,סגן ראש העיר ראשל"צ,שיפוץ בתי הספר,טביב,מיקי אלון גל,אימון אישי,פיתרון למיתון,מיתון,מיקי אלון מינהלת,מיקי אלון דב צור,מיקי אלון דוקטור טבע,מיקי אלון ליאל אבן זהר,עו"ד,ראש העיר,מפלגת צו החינוך,www.up-date.co.il ,www.up-date.co.il ,www.up-date.co.il ,www.up-date.co.il,יו"ר מועצת ההורים העירונית ראשון לציון מיקי אלון,מיקי אלון איש עסקים,מיקי אלון איש ציבור,פרנקו גונן מנכ"ל עיריית ראשון לציון,חיה ברנפלד סמנכ"ל עיריית ראשון לציון,מכבי ראשון לציון כדורסל,אורי אלון מכבי ראשון לציון,דב צור ראש העירייה,צו החינוך,תנועת צו החינוך,הורים למען חינוך,הורים למען הורים,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית ראשון לציון,הורים על המשמר,מיקי אלון תנועת צו החינוך,פנינה צ'ציק מיקי אלון,אבי לוזמן מיקי אלון,אורן פלד מיקי אלון,רוני עקירב מיקי אלון,מירב ביביש מיקי אלון,ראש העירייה ראשון לציון,מיקי ראשל"צ,מיקי אלון הפעלותף,מיקי אלון פורום ראשון לציון,הבלוג של מיקי אלון,מיקי אלון כרטיס ביקור,חבר מועצת העיר,עיריית ראשון לציון - דף הבית,www.rishonlezion.muni.il,ראשון לציון – ויקיפדיה,החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש,hironit.co.il,עד הורים ראשון לציון, www.horim-rishon.org.ilwww.horim-rishon.org.il,www.horim-rishon.org.il,hironit.co.il,עיריית ראשון לציון - מנהל ההנדסה,147.236.237.225/rishon,מוזיאון ראשון לציון,rishonlezion-museum.org.il,היכל התרבות ראשון לציון -,www.heichal-rishon.co.il,תמונות של ראשון לציון - דווח על תמונות,מפת ראשון לציון - וואלה! מפות - מפה, מפת ישראל - מפות וואלה!,maps.walla.co.il/?cityS=%F8%E0%F9%E5%EF,התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון,www.isorchestra.co.il/,מעריב nrg - ראשון לציון - חדשות ראשון לציון - מקומי,www.nrg.co.il,חדשות על ראשון לציון,ראשון לציון סינמה סיטי',הפועל ראשון לציון - האתר הרשמי,הפועל ראשון לציון (כדורגל) – ויקיפדיה,www.rishonia.co.il,הפועל ראשון לציון כדורגל | Facebook,הפועל ראשון לציון - The Israel Football Association,קבוצת הכדורסל מכבי ראשון לציון - האתר הרשמי,www.maccabirishon.co.il,הגימנסיה הריאלית על שם א. קררי ראשון לציון,www.realit.org.il,www.realit.org.il,מכבי ראשון לציון (כדורסל) – ויקיפדיה,מועדון הכדורסל מכבי ראשון לציון | Facebook,הפועל ראשון לציון,מיקי אלון דלילה אשכנזי,מיקי אלון מירי אור גוטפריד,מיקי אלון ראש אגף בתי ספר על יסודיים דלילה אשכנזי,מיקי אלון מנהלת אגף בתי ספר יסודיים עיריית ראשון לציון מירי אור גוטפריד,מיקי אלון ד"ר שוש נחום,ד"ר שוש נחום ראש מנהל חינוך ראשון לציון מיקי אלון,שוש נחום,שוש נחום מיקי אלון,עיריית ראשון לציון מיקי אלון,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית מיקי אלון,מיקי אלון עמוד ענן,מבצע עמוד ענן מיקי אלון,מיקי אלון נגד חאמס,מיקי אלון ראשל"צ,מיקי אלון יו"ר,מיקי אלון בתי ספר,מיקי אלון גימנסיה ריאלית,מיקי אלון דליה ישעיה הגימנסיה הריאלית,מיקי אלון ראשון לציון,מיקי אלון דב צור,אייל מושיוב מחזיק תיק שיפור פני העיר מיקי אלון,אייל מושיוב חבר מועצת העיר מחזיק את תיק הפיתוח העסקי מיקי אלון,ראש מנהל חינוך שוש נחום מיקי אלון,מיקי אלון יו"ר ועד עירוני ראשון לציון,מיקי אלון יו"ר מועצת ההורים העירונית מיקי אלון,תקשור על עצב מאת מיקי אלון - מרקם הוצאה לאור mirkam.org/תקשור-על-עצב-מאת-מיקי-אלון/ מהו עצב וכיצד עובדים עליו? עצב הינו רגש עמוק. חשים בו כאילו נופלים לתהום וצונחים למקום בו אין אונים ויש תחושה של חוסר בטחון. תחושה אשר מלווה את העצב. העצב הינו רגש הנוגע ... אקזיט ישראלי: אינסייטרה נרכשה בידי מרקטו ב-30-25 מיליון דולר - ... www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3619290,00.html 12 בדצמ? 2013 - המרוויחים הגדולים הם המייסדים, מיקי אלון ומייק תלם. החברה פיתחה מערכת שיווק אוטומטית לארגונים, שמתמקדת בלקוחות פוטנציאלים שמגיעים לאתריהם.,מיקי אלון חבר הועדה העירונית למעמד הילד,מיקי אלון חבר ועדת חינוך עירונית,מיקי אלון חבר ועדת היגוי ארגון בטרם לבטיחות ילדים ראשון לציון,מיקי אלון רחלי אור מנהלת בית הספר היסודי מישור הנוף,מיקי אלון רחלי אור,מיקי אלון הנהגת ההורים העירונית,מיקי אלון הנהגת ההורים המוסדית ראשון לציון,סגן ראש העיר ראשון לציון,אריאלה ישראלי מינהל החינוך,מינהל החינוך ראשון לציון,אמרכלות,מיקי אלון ועדת מיחשוב,ועדה עירונית מיקי אלון,ועדת היגוי מיחשוב ראשון לציון,מיקי אלון מנהל הפורום העירוני ראשון לציון,מנהל אתר האינטרנט,מיקי אלון למען התושב
www.תמונהאכילה.com
www.מיקיאלון.com
https://www.facebook.com/micky.alon.9 https://www.facebook.com/groups/badach/
Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation & Coding By PHPNuke IL
זמן טעינת הדף: 0.06 שניות